Regulamin

§1

 1. Każda osoba rezerwująca oraz przystępująca do udziału w grze, w którymkolwiek z naszych pokoi, zobowiązana jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem.
 2. Rezerwacja gry oraz przystąpienie do udziału oznacza akceptację regulaminu.
 3. Podczas gry w naszych pokojach, uczestnicy zobowiązani się do przestrzegania niniejszego regulaminu.
 4. W przypadku rażących naruszeń regulaminu, uczestnik może zostać poproszony o opuszczenie pokoju zabawy. Gra będzie kontynuowana bez jego udziału.
 5. Przebieg całej gry jest monitorowany. Jest to niezbędne celem udzielania wskazówek, o które poproszą uczestnicy.

§2

 1. Do gry najlepiej przystąpić po wcześniejszej rezerwacji. Istnieje możliwość przystąpienia do gry bez dokonania wcześniejszej rezerwacji, jednakże tylko wtedy, kiedy dany termin nie jest zarezerwowany.
 2. Gra odbywa się w jednym z dwóch wybranych wcześniej pokoi: To jest napad!, Ucieczka z Dzikiego Zachodu.
 3. Gra w pokojach przeznaczona jest dla 2-5 osób. Do uczestnictwa w grze w pokojach konieczna jest obecność przynajmniej jednego dorosłego w wieku powyżej 18 lat. Dzieci nie mogą same uczestniczyć w zabawie.
 4. Gra jest nieodpowiednia dla kobiet w ciąży, osób cierpiących na epilepsję, klaustrofobię oraz mających problemy z sercem.

§3

 1. Czas gry to 60 min. Nie ma możliwości wydłużenia tego czasu.
 2. W przypadku przybycia na miejsce z opóźnieniem do 10 minut, organizator ma prawo skrócić czas gry o czas spóźnienia.
 3. W przypadku przybycia na miejsce z opóźnieniem ponad 10 minutowym, organizator gry ma prawo odmówić udziału w grze spóźnionemu uczestnikowi.
 4. Organizator ma prawo wymagać zaliczki za zarezerwowane gry, płatnej w terminie 7 dni od daty rezerwacji na podstawie faktury pro-forma, wystawionej przez organizatora. Pozostała kwota jest płatna w gotówce przed rozpoczęciem gry (możliwe są inne terminy zapłaty po uzgodnieniu z organizatorem).Organizator ma prawo anulować rezerwację w przypadku nie opłacenia w terminie kwoty zaliczki. Zaliczka będzie zwracana w przypadku gdy organizator z przyczyn od siebie niezależnych będzie zmuszony odwołać grę, gdy rezerwacja zostanie odwołana przez Zamawiającego minimum 48 godzin wcześniej. Zaliczka nie będzie zwrócona jeśli grupa odwoła grę na mniej niż 48 godzin wcześniej, jeśli grupa nie stawi się na miejscu gry w uzgodnionym czasie.

§4

 1. Vouchery dostępne są w cenie od 100 do 190 zł.
 2. Voucher można zakupić w siedzibie naszej firmy bądź internetowo. Vouchery w siedzibie naszej firmy są dostępne od ręki. W celu zakupienia vouchera przez Internet prosimy o kontakt mailowy.
 3. Voucher ważny jest przez 3 miesiące od daty zakupu.
 4. Każdy voucher można wykorzystać tylko jeden raz na wybraną przez siebie grę, w dowolny dzień tygodnia i o dowolnej godzinie. Voucher upoważnia do wzięcia udziału w grze grupę 2-5 osobową.
 5. W celu wykorzystania vouchera, zarezerwuj wybraną grę, a następnie w siedzibie firmy okaż voucher uprawniający do wejścia bez opłaty.
 6. Nie ma możliwości wymiany vouchera na gotówkę.

§5

 1. Po wejściu do pokoju, zabrania się używania jakichkolwiek swoich przedmiotów. Wszystko czego potrzebujecie znajduje się w pokojach.
 2. W szczególności zabrania się używania telefonów komórkowych, aparatów fotograficznych i innych urządzeń rejestrujących dźwięk i obraz. W przypadku użycia któregokolwiek z ww. urządzeń cała grupa graczy zostanie od razu wyproszona z pokoju, a gra zostanie przerwana.
 3. W przypadku przerwania gry z winy uczestników, uczestnikom nie należy się zwrot zapłaconej kwoty.
 4. W przypadku zniszczeń elementów wyposażenia pokoi, organizator ma prawo żądać kosztów ich naprawy lub zakupu nowej rzeczy od uczestników gry. Uczestnicy odpowiadają solidarnie za wyrządzone szkody.
 5. W siedzibie firmy obowiązuje całkowity zakaz palenia.
 6. W zakresie nieuregulowanym niniejszym regulaminem, zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.

§6

Polityka danych osobowych

Administratorem podanych przez Ciebie w formularzu zamówienia danych osobowych będzie właściciel Escape Paweł Bondaruk, ul. Konstytucji 3 Maja 57, 58-540 Karpacz, NIP: 611-253-30-58. W przypadku rezerwacji pokoju, dane zostaną przekazane właścicielowi pokoju, co oznacza, że staje się on niezależnym administratorem danych osobowych. Dane będą przetwarzane w celu realizacji zamówienia. Jeżeli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z przepisami prawa, będziesz mógł wnieść skargę do organu nadzorczego. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do złożenia i realizacji zamówienia.

Copyright 2021 | Polityka Prywatności
crossmenu